لوگونا

گزارش ساواک از تجمع هیئات مذهبی در مسجد حاج ابوالفتح در سال ۴۲

۳ شهریور ۱۳۹۶

در روز عاشورا، مطابق با ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ یکی از بزرگترین اجتماعات از مقابل مسجد حاج ابوالفتح آغاز شد. این حرکت با برنامه‌ریزی موتلفه اسلامی کلید خورد و مردم عزادار با طی کردن مسیری طولانی به سمت بازار به حرکت درآمدند.

پایگاه ۳ بلاگ انقلاب اسلامی؛ مسجد از دیرباز کانون وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود. این مهم با شروع نهضت اسلامی جان دوباره‌ای گرفت. در محرم ۴۲ که نقطه آغاز نهضت امام خمینی بود، مساجد رونق تازه‌ای یافتند و طی سال‌های بعد به کانون اصلی مبارزه با رژیم پهلوی تبدیل شدند. در عاشورای آن سال مسجد حاج ابوالفتح و مسجد آذربایجانی‌ها، از جمله مهم‌ترین مکان‌ها برای مبارزه با رژیم پهلوی به شمار می‌آمد.
در روز عاشورا، مطابق با ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ یکی از بزرگترین اجتماعات از مقابل مسجد حاج ابوالفتح آغاز شد. این حرکت با برنامه‌ریزی موتلفه اسلامی کلید خورد و مردم عزادار با طی کردن مسیری طولانی به سمت بازار به حرکت درآمدند. این حرکت به سخنرانی حضرت امام در عصر عاشورا وصل شد و پس از آن به قیام سراسری ۱۵ خرداد ختم شد. سند زیر که از جمله اسناد ساواک است، نشان دهنده حساسیت و توجه ساواک به مساجد به عنوان حلقه‌های وصل مبارزین در محرم ۱۳۴۲ است.

گزارش ساواک از تجمع هیئات مذهبی در مسجد حاج ابوالفتح در سال 42