لوگونا

ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی (۵۳۰)

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

مارکو آسنسیومارکو آسنسیو پس از گلزنی مقابل بارسلونا


دنی آلوز و نیماردنی آلوز و نیمار پس از پیروزی پاری سن ژرمن مقابل گنگام


سیمونه اینزاگیسیمونه اینزاگی با سوپر جام ایتالیا


اوسین بولتاوسین بولت:

بخاطر همه چیز شکرگزار باشید. 


پلهپله:

هیچ حسی بهتر از پدر بودن نیست


پل پوگبا و روملو لوکاکوپل پوگبا و روملو لوکاکو:

P6R9


الساندرو دل پیروالساندرو دل پیرو


دنیلودنیلو


دنیله ده روسیدنیله ده روسی


سرخیو راموسراموس پس از پیروزی در ال کلاسیکو:

چهارشنبه می بینمتان


منچستریونایتدخوان ماتا:

۳۷ بازی دیگر مثل همین لطفا!


لوکاس لیوالوکاس لیوا و خانواده در جشن قهرمانی لاتزیو در سوپر جام ایتالیا


آلوارو موراتاآلوارو موراتا و همسرش


راجا ناینگولانراجا ناینگولان


استفان یووتیچاستفان یووتیچ