لوگونا

اعتراض فلسطینی ها به انگلیس بخاطر گرامی داشت صدمین سال وعده بالفور

۲ آبان ۱۳۹۶

سازمان آزادیبخش فلسطین نسبت به برگزای صدمین سالگرد وعده بالفور توسط انگلیس اعتراض کرد.

سازمان آزادیبخش فلسطین نسبت به برگزای صدمین سالگرد وعده بالفور توسط انگلیس اعتراض کرد.

لیونیل ولتر بالفور وزیر خارجه انگلیس در دوم نوامبر سال ۱۹۱۷به یهودیان وعده تشکیل یک کشورملی  یهودی در فلسطین داد وهم اکنون انگلیسی ها صدمین سالگرد این وعده را جشن می کیرند.
دکتر زکریا الاغا عضو کمیته اجرائی سازمان ازادیبخش فلسطین اعلام کرد وعده بالفور اقدامی ضد مردم فلسطین است وانگلیس تاکنون از ملت فلسطین بخاطر جنایت های اسرائیلی ها معذرت خواهی نکرده است.
قرار است فلسطینی ها تظاهراتی سراسری در اعتراض به انگلیسی ها در سالگرد وعده بالفور برگزار کنند.